Zarząd

Od grudnia 2015 roku pszczelarzami zrzeszonymi w Terenowym Kole Pszczelarzy w Kłodzku kieruje zarząd w składzie:

Henryk Zaremba – prezes

Monika Cebula – wiceprezes

Radosław Kubiak – sekretarz

Andrzej Szymański – skarbnik

Jerzy Cwajna - członek zarządu

Andrzej Migrała - członek zarządu

Zbigniew Piątek - członek zarządu