Zarząd

Od grudnia 2019 roku pszczelarzami zrzeszonymi w Terenowym Kole Pszczelarzy w Kłodzku kieruje zarząd w składzie:

Grzegorz Wawryka – prezes

Andrzej Migrała – wiceprezes

Monika Cebula – sekretarz (od 2021)

Bogusław Czosnyka – skarbnik

Jerzy Cwajna - członek zarządu

Zbigniew Piątek - członek zarządu

Andrzej Bartczak - członek zarządu