Syrop 2021

Zarząd TKP w Kłodzku informuje, że można dokonywać wpłat na zakup pokarmu na konto Koła 

Wpłaty można dokonywać: przelewem z konta osobistego, przekazem pocztowym lub wpłata gotówkową w banku.

W tytule proszę podać:
Imię i Nazwisko (jeżeli przelew jest z konta nienależącego do pszczelarza)
Nazwa pokarmu (Invertix 72F lub Apifood) x ilość (wiaderek 15kg)
Miejsce odbioru (Bożków lub Żelazno)
Ceny pokarmu:
Diamant Invertix 72F - 42,60 PLN
Orion Apifood - 40,35 PLN
 
Pokarm można będzie odebrać w dwóch punktach (do wyboru w tytule przelewu):
1.
Ryszard Zając 
57-441 Bożków 80
lub
2.
Grzegorz Wawryka
57-361 Żelazno 34 
 
Proszę o przekazanie powyższej informacji pszczelarzom, którzy nie korzystają z internetu.
W razie pytań proszę się kontaktować mailowo lub telefonicznie.
 
--
Pozdrawiam
Prezes TKP w Kłodzku
Grzegorz Wawryka
tel. +48 603 518 912