Opłaty

Wszyscy pszczelarze co roku uiszczają składkę członkowską i składkę ulową. Pszczelarze wstępujący do koła zobowiązani są uiścić wpisowe.

Wysokość składek na rok 2023:

  • wpisowe do koła 60 zł (opłata jednorazowa dla wstępujących)
  • składka członkowska 50 zł
  • składka ulowa 5 zł

Składka ulowa musi być pomnożona przez liczbę posiadanych rodzin.
Ze składki członkowskiej są zwolnieni pszczelarze, którzy ukończyli 80 rok życia.

Członkowie w roku 2023 uiszczają opłaty do 15 marca. Brak opłaconych składek skutkuje wykreśleniem z listy członków koła.

Dane i numer konta:

Terenowego Koła Pszczelarzy w Kłodzku.
Bank Spółdzielczy w Kłodzku
numer konta: 89 9523 0001 0000 2642 2000 0002