Opłaty

Wszyscy pszczelarze co roku uiszczają składkę członkowską i składkę ulową. Pszczelarze wstępujący do koła zobowiązani są uiścić wpisowe.

Wysokość składek na rok 2020:

  • wpisowe do koła 50 zł (opłata jednorazowa dla wstępujących)
  • składka członkowska 40 zł
  • składka ulowa 4 zł

Składka ulowa musi być pomnożona przez liczbę posiadanych rodzin.
Ze składki członkowskiej są zwolnieni pszczelarze, którzy ukończyli 80 rok życia.

Członkowie zawsze uiszczają opłaty do ostatniego wtorku, marca bieżącego roku. Brak opłaconych składek skutkuje wykreśleniem z listy członków koła.

Dane i numer konta:

Terenowe Koło Pszczelarzy w Kłodzku
ul. Łukasiewicza 4
57-300 Kłodzko
Bank Spółdzielczy w Kłodzku
numer konta: 89 9523 0001 0000 2642 2000 0002