Korzyści z członkostwa

 Przynależność do koła pszczelarskiego niesie za sobą wiele cennych korzyści, dzięki którym pszczelarz ma możliwość rozwijania się i zdobywania nowych doświadczeń. Są to między innymi:

  • dofinansowania na zakup leków dla pszczół
  • dofinansowania na zakup matek i pszczół
  • dofinansowania na zakup sprzętu (np. uli, miodarek, stołów do odsklepiania itp.)
  • możliwość udziału w szkoleniach o tematyce pszczelarskiej
  • możliwość udziału w wycieczkach dla pszczelarzy
  • możliwość udziału w różnego rodzaju spotkaniach dla pszczelarzy
  • możliwość poznania wielu pszczelarzy i wymiany doświadczeń